Tôm Sú

HOSO

Tôm Sú Nguyên Con

HLSO

Tôm Sú Vỏ

HLSO EASY PEEL

Tôm Sú Vỏ EZP

RAW PD

Tôm Sú Lột Thịt

RAW PDTO

Tôm Sú Lột Thịt Còn Đuôi

COOKED PD

Tôm Sú Hấp Lột Thịt

COOKED PDTO

Tôm Sú Hấp Lột Thịt Còn Đuôi

Sản phẩm khác