Sản phẩm Giá Trị Gia Tăng

Tôm Tẩm Bột Popcorn

Tôm lột thịt tẩm bột

Tôm Tẩm Gia Vị

Thẻ Lột thịt Tẩm Gia vị ( có thể thay đổi gia vị theo yêu cầu của khách hàng)

Tôm Nhúng

Tôm Xếp Vòng

Tôm Tẩm Bột Xẻ Bướm

Tôm Xiên Que

Sushi Ebi

Tôm Tẩm Bột Nguyên Con

Tôm Tẩm Bột Nobashi

Tôm Thẻ Chân Trắng Nobashi

Tôm Sú Nobashi

Bánh Tôm

Sản phẩm khác