Shareholder Relationship

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

4 Mar 2019 |

BÁO CÁO TÀI CHÍNH ĐÃ ĐƯỢC KIỂM TOÁN NĂM 2018

4 Mar 2019 |

BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2018

25 Feb 2019 | Báo cáo tài chính 2018 (đã kiểm toán)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

18 Feb 2019 | Thông báo về việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019, chương trình cuộc họp Đại hội Cổ.

Báo cáo Tổng kết năm 2018

18 Feb 2019 | Báo cáo tóm tắt Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018, và kế hoạch sản xuất kinh.

Báo cáo HĐQT năm 2018

18 Feb 2019 | Báo cáo HĐQT năm 2018

Thông báo đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

8 Jan 2019 | Thông báo đăng ký ngày cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2019

Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019

10 Dec 2018 | Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019

Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên

10 Dec 2018 | Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên

Page 4 of 7« First...23456...Last »