Shareholder Relationship

Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019

10 Dec 2018 | Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên 2019

Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên

10 Dec 2018 | Họp HĐQT, dự kiến ngày Đại Hội Cổ Đông thường niên

Giấy đề nghị điều chỉnh thông tin

12 Oct 2018 | Mẫu giấy đề nghị điều chỉnh thông tin

Thông báo về việc điều chỉnh thông tin cổ đông

12 Oct 2018 | Thông báo về việc điều chỉnh thông tin cổ đông

Thông báo mất sổ

28 Sep 2018 | Thông báo mất sổ của cổ đông Đỗ Thị Kim Phượng

Thông báo mất sổ

28 Sep 2018 | Thông báo mất sổ cổ đông Phạm Thị Mộng Tuyền

Công bố thông tin 24h

4 Sep 2018 | Công bố thông tin 24h

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau thay đổi lần thứ 9

31 Aug 2018 | Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần Thuỷ sản Cà Mau (Đăng ký thay đổi lần.

Công bố thông tin trong 24H 14/08/2018

14 Aug 2018 | Công bố thông tin trong 24H 14/08/2018

Page 1 of 3123